Γλυκά διαβητικών

martsipan.jpg

Από martzipan και σοκολάτα για διαβητικούς.

Η πρώτη ύλη εισάγεται από την Γερμανία